Quà Tặng VIP

Quà Tặng VIP

Thế giới quà tặng: Đẹp - Sang - Ý Nghĩa

 144 Nguyễn Lân - Thanh Xuân - HN

  0968 248 828 / 0945 911 866

Quả Trống Đồng Cỡ Lớn

TIN TỨC LIÊN QUAN

Trống đồng Đông Sơn đường kính 60cm cho Văn Phòng Bộ Tổng Tham Mưu

Quả trống đồng Đông Sơn đường kính 60cm cho Văn Phòng Bộ Tổng Tham Mưu

[xem thêm...]
Trống đồng quà tặng cho huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội

Trống đồng Đông Sơn quà tặng cho huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội. Sản phẩm của Quà Tặng VIP có đôn gỗ, nắp chụp kính, biển đồng ăn... [xem thêm...]

Hình ảnh tạo khuôn đúc trống đồng

Một vài hình ảnh về xưởng đúc trống đồng tại làng nghề đúc trống đồng Thiệu Trung - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

[xem thêm...]